متون عمومي
بيانيه توافق سطح خدمات

قابل توجه بازديد كنندگان محترم

بدينوسيله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجانغربي را به اطلاع ميرساند:

1- تارنماي اداره كل راه و شهرسازي استان آدربايجانغربي مجهز به امكان ثبت و پيگيري درخواست ها و شكايات شما متقاضيان گرامي (در قالب ميز خدمت) از طريق " گزينه ي رسيدگي به شكايات" را دارد.

2- حوزه پاسخگويي ميز خدمت - براي ارتباط با مدير كل به قسمت ازتباط با مدير كل مراجعه نماييد.

3- به محض ثبت درخواست، سعي مي گردد در كوتاهترين زمان ممكن نتيجه پيگيري درخواست مطرح شده به متقاضي اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوري گردد.

4- تارنماي اداره كل راه و شهرسازي استان آدربايجانغربي بصورت تمام وقت در دسترس متقاضيان گرامي بوده و در صورت بروز هرگونه اشكال و نقص فني، به متقاضيان اطلاع رساني خواهد گرديد.

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.