دوشنبه 2 مرداد 1396   17:13:51
عناوین اصلی
مدارك مورد نياز جهت بررسي موارد تغيير در تراكمهاي ساختماني

مدارك مورد نياز جهت بررسي موارد تغيير در شبكه معابر شهري

مدارك مورد نياز جهت بررسي موارد تغيير كاربري اراضي شهري

مدارك مورد نياز جهت بررسي موارد كميسيون ماده 13 _صدور مجوز احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها

فرم استعلام بها

فرم استعلا بها( تكميل تعميرات پل شهرستان نقده)

فرم استعلام بها (تعمير و بازسازي ماشين آلات راهداري)

فرم استعلام بها (خريد و نصب يك دستگاه تابلو پيام متغير تيپ 2)

فرم تعهد نامه متقاضي

فرم ثبت نام مسكن مهر

فرم درخواست تغيير محل خدمت

فرم صورتجلسه تحويل موقت واحد به متقاضي

فرم شماره 4 تعهد نامه اداري (عادي) مربوط به ادارت . شركت ها و موسسات دولتي براي احداث، تكميل و اتمام ديوار، ساختمان هاي اداري و صنعتي خارج از حريم راهداري

فرم تعهد نامه رسمي (جديد) ماخوذه از اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي براي صدور مجوز عبور تاسيسات خدمات زير بنايي كه بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد

تعهد نامه ثبتي جهت احداث، تكميل و اتمام ديوار و ساختمان هاي مسكوني ، صنعتي و توليدي (در خارج از حريم راهها)


تعهد نامه (جديد) مربوط به ادارت ، شركت ها و موسسات دولتي

فرم شماره يك راهداري

فرم برآورد راهداري

جدول صورت وضعيت راهداري

نمونه فرم تمديد قرارداد

نمونه صورت مجلس

فرم كمسيون ماده 5 شهرسازي

فرم نهايي كارگروه تخصص امور زير بنايي استان
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.