دوشنبه 2 مرداد 1396   17:08:13
منو
اخبار1396/2/7 پنجشنبه برگزاري جلسه كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي آذربايجان غربي در جلسه كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي با موضوع بررسي مغايرت اساسي طرح جامع شهر سرو موافقت شد .

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي ، در جلسه كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي آذربايجان غربي كه در سالن شهيد نيكخواه استانداري استان برگزار شده بود از 11 طرح مطرح شده در جلسه مذكور 9 طرح مورد موافقت قرار گرفت و مصوب شد .

درخواست تعيين كاربري و صدور مجوز توسعه بنا و تاسيسات طرح مرغداري واقع در اراضي منابع ملي روستاي چيچكلوي حاجي آقا شهرستان اروميه ، بررسي مغايرت طرح جامع شهر سرو  و تعيين كاربري و صدور مجوز احداث بنا و تاسيسات طرح بازارچه تاناكوراي اروميه  از جمله طرح هاي موافقت شده در اين جلسه بودند .

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.