دوشنبه 2 مرداد 1396   17:08:32
منو
اخبار1396/2/28 پنجشنبه بزرگداشت روزجهاني ارتباطات و هفته روابط عمومي ديدارهاي صميمانه به مناسبت بزرگداشت روز جهاني ارتباطات و هفته روابط عمومي در اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي انجام شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي، رئيس اداره روابط عمومي راه و شهرسازي آذربايجان غربي به همراه كاركنان به مناسبت بزرگداشت روز جهاني ارتباطات و هفته روابط عمومي با مديركل راه و شهرسازي استان، مديركل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري آذربايجان غربي، مديرحراست اداره كل راه و شهرسازي استان،مدير روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري اروميه و رئيس روابط عمومي امور اقتصادي و دارايي استان ديدار كردند .
ناصر ناصري قامت در اين ديدارها اشاره كوتاهي به عملكرد روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرد و گفت: چارچوب عملكرد روابط عمومي اين اداره كل در فعاليتهاي ارتباطات رسانه اي، فعاليت هاي انتشاراتي، تبليغاتي، سمعي و بصري، فعاليت هاي فرهنگي و ارزشي و روابط عمومي الكترونيك تقسيم بندي شده است.
وي، بارزترين شاخص عملكردي اداره روابط عمومي در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي را ساخت كليپ هاي كوتاه و تدوين فيلم توسط كارشناسان روابط عمومي و بهره گيري از امكانات داخلي  عنوان كرد و گفت: اين در حالي است كه در سالهاي گذشته هزينه هاي كلاني براي تهيه و تدوين فيلمهاي مناسبتي اختصاص مي يافت.
رئيس اداره روابط عمومي راه و شهرسازي آذربايجان غربي، گسترش استفاده از فناوري ها و پرورش خلاقيت و نوآوري را در عرصه فعاليتهاي روابط عمومي از اهداف اين مجموعه بيان كرد.
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.